Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-160G

Động cơ nổ chạy xăng VX-160G (VOLGA)

 

3,600,000

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-160G (VOLGA)
Model VX-160G (3600V)
Công suất 5.5 HP
Dung tích xilanh 163 cc
Trọng lượng 15 kg

Sản phẩm tương tự

15,400,000

Động cơ nổ chạy dầu CAMEO RT140DI

9,250,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI

9,250,000

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

10,650,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-460LE

14,900,000

Động cơ nổ chạy dầu CAMEO RT125DI

8,950,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-440L

3,750,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-200G

15,700,000

Động cơ nổ chạy dầu CAMEO RT155DI

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-240G