VT-502

Máy xới đất chạy xăng VT-502 (VOLGA)

 

 

 

12,000,000

Tên hàng Máy xới đất chạy xăng VT-502 (VOLGA)
Model VT-502 - Have Gearbox
Động cơ VOLGA VX-240G
Công suất 7.5HP
Chức năng Xới đất, lên luống, tạo rãnh

Sản phẩm tương tự

16,500,000

N-600A

7,500,000

VX-390LE

2,800,000

N-40A (Ty sứ)

10,500,000

VT-501

1,800,000

M-28M

13,500,000

GB-7900DXS

2,900,000

VX-240G

7,200,000

AG-3900DX

120,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

8,400,000

N-150A