Máy xới đất Volga VT-501

Máy xới đất chạy xăng VT-501 (Volga)

Sử dụng động cơ Volga VX-240G

 

Tên hàng Máy xới đất chạy xăng VT-501 (VOLGA)
Model VT-501
Động cơ VOLGA VX-240G
Công suất 7.5HP
Chức năng Xới đất, tạo rãnh, lên luống

Sản phẩm tương tự

Máy xới đất Volga VT-1000

Máy xới đất Gobi GT-1000

Máy xới đất Volga VT-500H (Honda)

Máy xới đất Volga VT-500

Máy khoan đất Cater CA-520