VT-500H

Máy xới đất 4 thì Honda

Động cơ:  GP200 (Honda)

Công suất: 6.5HP

 

10,750,000

Tên hàng Máy xới đất chạy xăng VT-500H (HONDA)
Động cơ GP200 (HONDA)
Công suất 6.5HP
Bộ lưỡi xới 24 lưỡi

Sản phẩm tương tự

7,100,000

AG-3900DX

3,350,000

VX-240G

9,000,000

N-150A

3,650,000

PC-1800

6,550,000

GB-3200DX

3,850,000

N-60A (Ty sứ)

9,360,000

PC-2200

3,100,000

VX-160G

4,400,000

VX-200L

1,800,000

M-28M