Máy xới đất VT-500 (VOLGA)

Máy xới đất chạy xăng VT-500 (VOLGA)

 

 

Tên hàng Máy xới đất chạy xăng VT-500 (VOLGA)
Model VT-500
Động cơ VOLGA VX-240G
Công suất 7.5HP
Lưỡi xới 1b = 24c
Bánh đặc 350-6 02c

Sản phẩm tương tự

Máy xới đất VOLGA VT-500H (Honda)

Máy khoan đất Cater CA-520

Máy xới đất VT-501 (VOLGA)

Máy xới đất VT-502 (VOLGA)