Máy tỉa hàng rào VHT-600 (VOLGA)

Máy tỉa rào VHT-600 (VOLGA) 600mm

 

4,350,000

Sản phẩm tương tự

15,500,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-7000DXS

4,700,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-200L

170,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

6,200,000

Đầu phun áp lực NILE N-120A

10,250,000

Máy xới đất VT-501 (VOLGA)

21,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-600A

7,100,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-3900DX

10,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-150A

4,470,000

Đầu phun áp lực NILE N-80A

1,240,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng