Máy tỉa hàng rào VHT-600 (VOLGA)

Máy tỉa rào VHT-600 (VOLGA) 600mm

 

4,350,000

Sản phẩm tương tự

3,400,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50I (Sắt)

4,050,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60I (sắt)

4,950,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60B (thau)

4,100,000

Đầu phun áp lực NILE N-50A (Ty sứ)

6,750,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-2900DX

15,100,000

Máy phát điện chạy xăng GOBI GB-7900DXS

10,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-150A

1,800,000

Đầu phun áp lực MARUKA M-28M

4,000,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50B (thau)

2,220,000

Máy rửa xe trực tiếp PEACOCK) PC-1500