Dynamo CATER ST 3.0

Đầu phát điện ST 3.0

 

5,500,000

Sản phẩm tương tự

10,850,000

Máy xới đất VT-500 (VOLGA)

4,470,000

Máy bơm nước VOLGA WP-20VX

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CATER

1,800,000

Đầu phun áp lực MARUKA M-28M

6,550,000

Máy phát điện chạy xăng GOBI GB-3200DX

3,400,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50I (Sắt)

1,050,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

8,560,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-390LE

170,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

4,100,000

Đầu phun áp lực NILE N-50A (Ty sứ)