Dynamo ST 3.0 (CATER)

Đầu phát điện ST 3.0

 

4,450,000

Sản phẩm tương tự

10,250,000

Máy xới đất VT-501 (VOLGA)

3,600,000

Đầu phun áp lực N-50A (Ty sứ)

3,350,000

Động cơ nổ chạy xăng VX-240G (VOLGA)

1,050,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

3,900,000

Đầu phun áp lực N-80A (NILE)

3,800,000

Đầu phun áp lực ty sứ CTE-50B (thau)

13,050,000

Máy xới đất VT-502 (VOLGA)

9,000,000

Đầu phun áp lực N-150A (Nile)

15,500,000

Máy phát điện chạy xăng AG-7000DXS (VOLGA)

850,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn