Sơ-mi + piston + bạc RT140DI Plus Kubota

Sơ-mi + piston + bạc RT140DI Plus Kubota

Made in  Thailand

 

Sản phẩm tương tự

Lò xo supap GX25

Nhớt Kubota

Bộ lọc nhiên liệu Kubota

Phốt cốt GX25/GX35

Bộ lọc nhiên liệu Kubota

Cuaroa cam GX35

Sơ-mi + piston + bạc RT155DI Plus Kubota

Sơ-mi + piston + bạc RT125DI Plus Kubota

Bộ lọc nhớt Kubota

Lò xo mặt giựt GX25/GX35