Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-768 trợ lực

Máy phun thuốc 2 thì PC-768 (PEACOCK)

 

Tên hàng Máy phun thuốc 2 thì
Nhãn hiệu Peacock
Model PC-768
Động cơ 1E34F - Mâm giựt trợ lực
Dung tích thùng thuốc 25L

Sản phẩm tương tự

Nhớt máy 4 thì TraChang (Kubota)

Máy phun thuốc 2 thì KAITOa K-768

Máy phun thuốc điện xách tay Peacock PC45-2

Máy phun thuốc 2 thì YALY YL-767

Máy phun thuốc điện GOBI G-20L (Bơm đơn)

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đôi)

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đơn)

Máy phun thuốc 2 thì YALY YL-768

Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-767 trợ lực

Máy phun thuốc 2 thì KAITOa K-767