PC-2200

Máy rửa xe trực tiếp PC-2200 (CATER)

 

8,450,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-2200 (CATER)
Model PC-2200
Công suất 2.2 KW

Sản phẩm tương tự

7,500,000

VX-390LE

13,500,000

GB-7900DXS

3,500,000

N-60A (Ty sứ)

120,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

6,800,000

AG-2900DX

2,900,000

VX-240G

3,300,000

CTE-50B (Thau)

2,600,000

CTE-50I (Sắt)

3,300,000

N-50A (Ty sứ)

640,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn