Máy rửa xe cao cấp ty sứ PEACOCK PC-2200

Máy rửa xe trực tiếp PC-2200 (CATER)

 

10,050,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-2200 (CATER)
Model PC-2200
Công suất 2.2 KW

Sản phẩm tương tự

21,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-600A

4,950,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60B (thau)

8,560,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-390LE

4,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-60A (Ty sứ)

15,500,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-7000DXS

4,470,000

Đầu phun áp lực NILE N-80A

4,050,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60I (sắt)

1,240,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

170,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

3,360,000

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)