PC-2200

Máy rửa xe trực tiếp PC-2200 (CATER)

 

9,360,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-2200 (CATER)
Model PC-2200
Công suất 2.2 KW

Sản phẩm tương tự

3,900,000

N-80A

15,500,000

AG-7000DXS

9,050,000

VT-500

4,200,000

WP-20VX

3,000,000

WP-15VX

15,100,000

GB-7900DXS

3,600,000

N-50A (Ty sứ)

2,900,000

N-40A (Ty sứ)

3,500,000

CTE-50B (Thau)

3,000,000

CTE-50I (Sắt)