Máy rửa xe trực tiếp ty sứ CATER CT-1800

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp
Nhãn hiệu Cater
Model CT-1800
Công suất 1.8 KW

Sản phẩm tương tự

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60I (sắt)

Đầu phun áp lực NILE N-50A (Ty sứ)

Máy rửa xe cao cấp ty sứ CATER C-2200

Đầu phun áp lực CATER CTE-80I

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)

Đầu phun áp lực NILE N-80A

Đầu phun áp lực NILE N-60A (Ty sứ)

Máy rửa xe cao cấp ty sứ CATER C-5500

Đầu phun áp lực NILE N-150A

Máy rửa xe cao cấp ty sứ CATER C-3500