PC-1800

3,450,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-1800 (PEACOCK)
Model PC-1800
Công suất 1.8 KW

Sản phẩm tương tự

7,280,000

VX-390LE

6,700,000

AG-3900DX

8,450,000

PC-2200

1,600,000

PC-1500

3,060,000

N-50A (Ty sứ)

14,300,000

AG-7000DXS

900,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

1,650,000

M-28M

8,400,000

VT-500

2,740,000

VX-240G