PC-1800

3,650,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-1800 (PEACOCK)
Model PC-1800
Công suất 1.8 KW

Sản phẩm tương tự

10,250,000

VT-501

4,000,000

CTE-60B (Thau)

6,750,000

AG-2900DX

4,200,000

WP-20VX

15,100,000

GB-7900DXS

3,000,000

WP-15VX

1,800,000

M-28M

3,000,000

CTE-50I (Sắt)

19,800,000

N-600A

9,000,000

N-150A