PC-1800

3,450,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-1800 (PEACOCK)
Model PC-1800
Công suất 1.8 KW

Sản phẩm tương tự

3,800,000

WP-20VX

8,400,000

N-150A

640,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

8,400,000

VT-500

6,500,000

GB-3200DX

16,500,000

N-600A

2,800,000

N-40A (Ty sứ)

2,900,000

VX-240G

6,800,000

AG-2900DX

3,700,000

CTE-60B (Thau)