PC-1800

3,450,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-1800 (PEACOCK)
Model PC-1800
Công suất 1.8 KW

Sản phẩm tương tự

1,600,000

PC-1500

2,600,000

WP-15VX

2,900,000

VX-240G

3,500,000

N-60A (Ty sứ)

6,800,000

AG-2900DX

3,700,000

CTE-60B (Thau)

13,800,000

AG-7000DXS

3,700,000

N-80A

3,800,000

WP-20VX

2,800,000

N-40A (Ty sứ)