PC-1500

1,600,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-1500 (PEACOCK)
Model PC-1500
Công suất 1.5 KW
Màu sắc Đỏ/Xanh dương

Sản phẩm tương tự

8,450,000

PC-2200

8,400,000

N-150A

2,800,000

N-40A (Ty sứ)

1,800,000

M-28M

6,800,000

AG-2900DX

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

13,800,000

AG-7000DXS

16,500,000

N-600A

5,000,000

N-120A

13,500,000

GB-7900DXS