PC-1500

1,600,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-1500 (PEACOCK)
Model PC-1500
Công suất 1.5 KW
Màu sắc Đỏ/Xanh dương

Sản phẩm tương tự

12,000,000

VT-502

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

8,450,000

PC-2200

3,060,000

N-50A (Ty sứ)

6,250,000

GB-3200DX

1,650,000

M-28M

14,300,000

AG-7000DXS

14,300,000

GB-7900DXS

3,450,000

PC-1800

7,280,000

VX-390LE