PC-1500

1,900,000

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp PC-1500 (PEACOCK)
Model PC-1500
Công suất 1.5 KW
Màu sắc Đỏ/Xanh dương

Sản phẩm tương tự

9,050,000

VT-500

15,500,000

AG-7000DXS

3,000,000

WP-15VX

3,500,000

CTE-60I (Sắt)

3,600,000

N-50A (Ty sứ)

8,000,000

VX-390LE

5,350,000

N-120A

13,050,000

VT-502

160,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

15,100,000

GB-7900DXS