Máy phun thuốc điện xách tay Peacock PC45-2

Tên hàng Bơm điện xách tay
Nhãn hiệu Peacock
Model PC45-2
Bình acquy 12AH
Motor bơm 4.0x2L/Phút

Sản phẩm tương tự

1,050,000

Máy phun thuốc điện CATER CT-20L (Bơm đơn)

2,130,000

Máy phun thuốc 2 thì YALY YL-767

3,550,000

Máy phun hạt 2 thì AMITA AM-3Z

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-240G

2,450,000

Máy phun hạt 2 thì TELE TL-26L (3Z)

2,750,000

Máy phun hạt 2 thì TELE TL-26L (43)

2,450,000

Máy phun hạt 2 thì CATER CA-26L (3Z)

2,750,000

Máy phun hạt 2 thì KAITOa K-26L (43)

1,050,000

Máy phun thuốc điện GOBI G-20L (Bơm đơn)

1,500,000

Máy phun thuốc điện CATER CT-20L (Bơm đôi)