Máy phun thuốc điện xách tay Peacock PC45-2

Tên hàng Bơm điện xách tay
Nhãn hiệu Peacock
Model PC45-2
Bình acquy 12AH
Motor bơm 4.0x2L/Phút

Sản phẩm tương tự

Máy phun thuốc 2 thì YALY YL-768

Máy phun thuốc 2 thì YALY YL-767

Máy phun thuốc điện CATER CT-20L (Bơm đôi)

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đôi)

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đơn)

Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-767 trợ lực

Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-768 trợ lực

Máy phun thuốc điện CATER CT-20L (Bơm đơn)

Máy phun thuốc 2 thì KAITOa K-768

Nhớt máy 4 thì TraChang (Kubota)