Máy phun thuốc điện xách tay Peacock PC45-2

Tên hàng Bơm điện xách tay
Nhãn hiệu Peacock
Model PC45-2
Bình acquy 12AH
Motor bơm 4.0x2L/Phút

Sản phẩm tương tự

170,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

10,200,000

Máy phun khói CATER CFO-180

1,500,000

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đôi)

2,130,000

Máy phun thuốc 2 thì YALY YL-768

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-240G

7,700,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-460G

2,160,000

Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-768 trợ lực

1,500,000

Máy phun thuốc điện CATER CT-20L (Bơm đôi)

1,050,000

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đơn)

2,160,000

Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-767 trợ lực