Máy phun hạt Honda AH-26L GX35 TT

Máy phun hạt 4 thì sử dụng động cơ Honda GX35T SD

 

Tên hàng Máy phun hạt
Nhãn hiệu Amita
Model AH-26L GX35 TT
Động cơ Honda GX35T SD
Công suất 1.6HP
Dung tích xilanh 35.8cc
Dung tích thùng 26L
Trọng lượng khô 15kg
Bảo hành 12 tháng

Sản phẩm tương tự

Máy phun hạt 2T AMITA AM-52

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp 2T Kawasaki KS-26L TJ53E TT (GOLDMAN)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 TT (VOLGA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp TELE TL-26L (43)

Máy phun thuốc Honda F-968 GX35 LD (TROPIC)

Máy phun hạt Honda AH-26L GX50 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ45E TT (GOLDMAN)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ53E LH (GOLDMAN)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda HKD-26L GX35 TT

Máy phun hạt Honda TL-26L GX35 TT