Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp TELE TL-26L (3Z)

Tên hàng Máy phun hạt 2 thì
Nhãn hiệu Tele
Model TL-26L (3Z)
Động cơ 3WZ-3A
Công suất 42cc
Dung tích thùng thuốc 26L
Kích thước 50 x 43.5 x 82.5cm
Trọng lượng 14kg

Sản phẩm tương tự

Máy phun hạt 2T KAITOa K-26L (3Z)

Máy phun hạt Honda AH-26L GX35 TT

Máy phun hạt chay xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX50 TT (VOLGA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 SJ2 TT (VOLGA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ45E TT (GOLDMAN)

Máy phun hạt 2T AMITA AM-52

Máy phun hạt Honda TH-26L GX35 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 TT (VOLGA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda CA-26L GX35 TT

Máy phun hạt Honda AH-26L GX50 LH