Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ45E TT (GOLDMAN)

Máy phun hạt 2 thì sử dụng động cơ TJ45E Kawasaki

 

 

Trên hàng Máy phun hạt 2 thì Kawasaki KS-26L TJ45E (GOLDMAN)
Model KS-26L TJ45E
Động cơ TJ45E Kawasaki
Công suất 1.42/1.9HP
Dụng tích xilanh 45.4cc
Dung tích bình nhiên liệu 0.9L
Trọng lượng khô 15.8kg
Bảo hành 12 tháng

Sản phẩm tương tự

Máy phun hạt Honda AH-26L GX50 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 SJ2 TT (VOLGA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda HKD-26L GX35 TT

Máy phun hạt Honda AH-26L GX35 TT

Máy phun hạt 2T AMITA AM-3Z

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 TT (VOLGA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp TELE TL-26L (3Z)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda CA-26L GX35 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ53E LH (GOLDMAN)

Máy phun hạt 2T Shindaiwa GS-26L YE43 (GOLDMAN)