Máy phun hạt chay xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX50 TT (VOLGA)

  • Máy phun hạt sử dụng động cơ GX50T SD
  • Chức năng: phun hạt, phun bột, phun sương

 

Tên hàng Máy phun hạt
Nhãn hiệu Volga
Model VH-26L GX50 TT
Động cơ Honda GX50T SD
Công suất 2HP
Dung tích xianh 49cc
Dung tích thùng thuốc 26L
Trọng lượng khô 15kg
Bảo hành 12 Tháng

Sản phẩm tương tự

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 SJ2 TT (VOLGA)

Máy phun hạt 2T KAITOa K-26L (3Z)

Máy phun hạt Honda TH-26L GX35 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 LH (VOLGA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda HKD-26L GX35 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda CA-26L GX35 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp 2T Kawasaki KS-26L TJ53E TT (GOLDMAN)

Máy phun hạt Honda AH-26L GX35 LH

Máy phun hạt Honda TL-26L GX35 TT

Máy phun hạt 2T AMITA AM-3Z