Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda CA-26L GX35 TT

Máy phun hạt 4 thì sử dụng động cơ Honda GX35T SD

 

 

Tên hàng Máy phun hạt
Nhãn hiệu Cater
Model CA-26L GX35 TT
Động cơ Honda GX35T SD
Công suất 1.6HP
Dung tích xilanh 35.8cc
Dung tích thùng thuốc 26L
Trọng lượng khô 14.5kg
Bảo hành 12 tháng

Sản phẩm tương tự

Máy phun hạt Honda AH-26L GX50 TT

Máy phun hạt chay xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX50 TT (VOLGA)

Máy phun hạt 2T VOLGA VG-52

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 SJ2 TT (VOLGA)

Máy phun thuốc Honda M-979 GX35 (MEGIC)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda HKD-26L GX35 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ53E LH (GOLDMAN)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 TT (VOLGA)

Máy phun hạt 2T AMITA AM-3Z

Máy phun hạt Honda AH-26L GX50 LH