Máy phun hạt 2T KAITOa K-26L (43)

Tên hàng Máy phun hạt 2 thì
Nhãn hiệu KAITOa
Model K-26L (43)
Động cơ 2 thì 40ly (43)
Công suất 42cc
Dung tích thùng thuốc 26L
Kích thước 50x43.5x82.5cm
Trọng lượng 14kg

Sản phẩm tương tự

Máy phun hạt Honda TH-26L GX35 TT

Máy phun hạt chay xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX50 TT (VOLGA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp CATER CA-26L (43)

Máy phun hạt Honda AH-26L GX35 LH

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ45E TT (GOLDMAN)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ53E LH (GOLDMAN)

Máy phun hạt Honda AH-26L GX50 TT

Máy phun hạt 2T Shindaiwa GS-26L YE43 (GOLDMAN)

Máy phun hạt Honda AH-26L GX35 TT

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Kawasaki KS-26L TJ45E LH (GOLDMAN)