Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G-260

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G-260

Nhãn hiệu GOBI
Tên hàng Máy cắt cỏ 2 thì
Model G-260
Động cơ 2 thì 34 ly
Trọng lượng 7.5kg

Sản phẩm tương tự

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-27 TJ27E (VOLGA)

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G-430

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G4K

Máy cắt cỏ Honda TB-25 GX25 (TROPIC)

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-45 TJ35E (VOLGA)

Máy cắt cỏ 2 thì CATER CG-260

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-45 TJ45E (VOLGA)

Máy cắt cỏ Kawasaki TJ35E cần Japanexx (JMK)

Máy cắt cỏ Honda VB-25 GX25 (VOLGA)

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-53 TJ53E (VOLGA)