Máy cắt cỏ 2 thì CATER CG-330

Máy cắt cỏ 2 thì CATER

Nhãn hiệu CATER
Tên hàng Máy cắt cỏ 2 thì
Model CG-330
Động cơ 2 thì 36ly
Trọng lượng 8.4Kg

Sản phẩm tương tự

Máy cắt cỏ Honda Thái JMK425 (JAPANEXX)

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-45 TJ35E (VOLGA)

Máy cắt cỏ Honda VB-25 GX25 (VOLGA)

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-53 TJ53E (VOLGA)

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G-260

Máy cắt cỏ Honda Thái JMK435 (JAPANEXX)

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G-430

Máy cắt cỏ Kawasaki TJ45E cần Japanexx (JMK)

Máy cắt cỏ Kawasaki TJ53E cần Japanexx (JMK)

Máy cắt cỏ 2 thì CATER CG-260