Máy phun thuốc 2 thì KAITOa K-768

Máy phun thuốc 2 thì K-768 (KAITOa)

 

Tên hàng Máy phun thuốc 2 thì
Nhãn hiệu KAITOa
Model K-768
Động cơ 1E34F
Dung tích thùng thuốc 25L

Sản phẩm tương tự

Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-767 trợ lực

Máy phun thuốc điện CATER CT-20L (Bơm đơn)

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L

Máy phun thuốc điện xách tay Peacock PC45-2

Nhớt máy 4 thì TraChang (Kubota)

Máy phun thuốc 2 thì Kawasaki Volga F-747 TJ27E

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đôi)

Máy phun thuốc 2 thì YALY YL-767

Nhớt máy 2 thì Apsara

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đơn)