GT-500

Dàn xới đất GT-500 GOBI

Công suất: 7.5HP

8,400,000

Tên hàng: Máy xới đất chạy xăng GT-500 (GOBI)
Model: GT-500
Động cơ: GOBI GB-240G
Công suất 7.5HP

Sản phẩm tương tự

6,500,000

GB-3200DX

3,300,000

CTE-50B (Thau)

6,800,000

AG-2900DX

2,800,000

N-40A (Ty sứ)

16,500,000

N-600A

8,400,000

N-150A

8,400,000

VT-500

3,700,000

N-80A

3,500,000

N-60A (Ty sứ)

3,800,000

VX-200L