Máy xới đất GT-500 (GOBI)

Dàn xới đất GT-500 GOBI

Công suất: 7.5HP

9,000,000

Tên hàng: Máy xới đất chạy xăng GT-500 (GOBI)
Model: GT-500
Động cơ: GOBI GB-240G
Công suất 7.5HP

Sản phẩm tương tự

1,050,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

4,000,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50B (thau)

15,500,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-7000DXS

9,050,000

Máy xới đất VT-500 (VOLGA)

2,220,000

Máy rửa xe trực tiếp PEACOCK) PC-1500

3,300,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-160G

3,360,000

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)

6,750,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-2900DX

3,400,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50I (Sắt)

3,600,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-240G