Máy xới đất GT-500 (GOBI)

Dàn xới đất GT-500 GOBI

Công suất: 7.5HP

9,000,000

Tên hàng: Máy xới đất chạy xăng GT-500 (GOBI)
Model: GT-500
Động cơ: GOBI GB-240G
Công suất 7.5HP

Sản phẩm tương tự

10,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-150A

3,300,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-160G

3,600,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-240G

3,400,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50I (Sắt)

8,560,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-390LE

3,800,000

Máy khoan đất Cater CA-520

10,250,000

Máy xới đất VT-501 (VOLGA)

2,220,000

Máy rửa xe trực tiếp PEACOCK) PC-1500

4,470,000

Đầu phun áp lực NILE N-80A

6,750,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-2900DX