GT-500

Dàn xới đất GT-500 GOBI

Công suất: 7.5HP

9,000,000

Tên hàng: Máy xới đất chạy xăng GT-500 (GOBI)
Model: GT-500
Động cơ: GOBI GB-240G
Công suất 7.5HP

Sản phẩm tương tự

3,900,000

N-80A

1,900,000

PC-1500

3,850,000

N-60A (Ty sứ)

3,500,000

CTE-60I (Sắt)

3,000,000

CTE-50I (Sắt)

9,360,000

PC-2200

6,550,000

GB-3200DX

4,400,000

VX-200L

13,050,000

VT-502

15,100,000

GB-7900DXS