DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CATER

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

3,300,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-160G

15,500,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-7000DXS

7,100,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-3900DX

13,050,000

Máy xới đất VT-502 (VOLGA)

3,400,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50I (Sắt)

3,360,000

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)

4,200,000

Máy rửa xe trực tiếp Ty sứ PEACOCK PC-1800

10,250,000

Máy xới đất VT-501 (VOLGA)

6,550,000

Máy phát điện chạy xăng GOBI GB-3200DX

4,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-60A (Ty sứ)