DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CATER

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

1,900,000

PC-1500

3,850,000

N-60A (Ty sứ)

1,050,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

10,250,000

VT-501

850,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

160,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

6,750,000

AG-2900DX

7,100,000

AG-3900DX

3,650,000

PC-1800

4,000,000

CTE-60B (Thau)