DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CATER

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

10,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-150A

4,950,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60B (thau)

4,470,000

Đầu phun áp lực NILE N-80A

4,100,000

Đầu phun áp lực NILE N-50A (Ty sứ)

5,500,000

Dynamo CATER ST 3.0

1,240,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

3,360,000

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)

4,700,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-200L

170,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

4,200,000

Máy rửa xe trực tiếp Ty sứ PEACOCK PC-1800