DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CATER

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

4,400,000

VX-200L

3,500,000

CTE-50B (Thau)

9,000,000

N-150A

9,360,000

PC-2200

1,900,000

PC-1500

1,100,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

5,350,000

N-120A

6,750,000

AG-2900DX

19,800,000

N-600A

13,050,000

VT-502