Đầu phát điện CATER CA-22.5K-3P (có cốt)

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

Đầu phát hàn Cater AH-250

Đầu phát điện CATER ST 3.0

Đầu phát điện CATER ST 5.6

Đầu phát hàn Cater AH-350

Đầu phát hàn Cater AH-300