Động cơ nổ chạy xăng Volga VX-200LX

4,150,000

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng
Nhãn hiệu Volga
Model VX-200LX (xích)
Công suất 6.5HP - 1800v
Dung tích xilanh 196cc

Sản phẩm tương tự

16,800,000

Động cơ nổ chạy dầu CAMEO RT140DI

10,650,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT125DI

9,250,000

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

17,300,000

Động cơ nổ chạy dầu CAMEO RT155DI

3,600,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-160G

3,750,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-240G

7,700,000

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390G