Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy xăng VX-390LE (VOLGA)

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-390LE (VOLGA)
Model VX-390LE (1800V)
Công suất 13 HP
Dung tích xilanh 390 cc
Trọng lượng 33 kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-160G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-100

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT140DI