Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

  • Động nơ nổ chạy xăng VX-460LE (VOLGA)
  • Công suất: 16HP

 

 

 

 

Tên hàng Động nơ nổ chạy xăng
Nhãn hiệu Volga
Model VX-460LE
Công suất 16.0 HP - 1800v - có đề
Dung tích xilanh 460cc

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-100

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT125DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G