Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G

Động cơ nổ chạy xăng VX-460G (VOLGA)

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-460G (VOLGA)
Model VX-460G
Công suất 16.0HP
Dung tích xilanh 460cc

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT125DI

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT155DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE