Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L

Động nơ nổ chạy xăng VX-440L (VOLGA)

 

Tên hàng Động nơ nổ chạy xăng VX-440L (VOLGA)
Model VX-440L (1800V)
Công suất 15 HP
Dung tích xilanh 440 cc

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-690GE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT125DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-767 trợ lực

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-160G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT155DI