Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L

Động nơ nổ chạy xăng VX-440L (VOLGA)

 

Tên hàng Động nơ nổ chạy xăng VX-440L (VOLGA)
Model VX-440L (1800V)
Công suất 15 HP
Dung tích xilanh 440 cc

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Máy phun thuốc 2 thì PEACOCK PC-767 trợ lực

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

Máy phun thuốc điện PEACOCK PC-20L (Bơm đơn)

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT155DI

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-100

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G