Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy xăng VX-240G (VOLGA)

 

Tên hàng Động cơ nổ VX-240G (VOLGA)
Model VX-240G (3600V)
Công suất 7.5 HP
Dung tích xilanh 208 cc
Trọng lượng 27 kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200L

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-160G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M