Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy xăng VX-240G (VOLGA)

 

Tên hàng Động cơ nổ VX-240G (VOLGA)
Model VX-240G (3600V)
Công suất 7.5 HP
Dung tích xilanh 208 cc
Trọng lượng 27 kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT155DI

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G

F-747 GX35

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-690GE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L