Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng
Nhãn hiệu Volga
Model VX-200LX (xích)
Công suất 6.5HP - 1800v
Dung tích xilanh 196cc

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-690GE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT125DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT140DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-160G

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT155DI