Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng
Nhãn hiệu Volga
Model VX-200LX (xích)
Công suất 6.5HP - 1800v
Dung tích xilanh 196cc

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT125DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT155DI