Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200L

Động cơ nổ chạy xăng VX-200L (VOLGA)

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-200L (VOLGA)
Model VX-200L (1800V)
Công suất 6.5 HP
Dung tích xilanh 196 cc
Trọng lượng 17 kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-690GE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-100

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT125DI