Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200L

Động cơ nổ chạy xăng VX-200L (VOLGA)

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-200L (VOLGA)
Model VX-200L (1800V)
Công suất 6.5 HP
Dung tích xilanh 196 cc
Trọng lượng 17 kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-690GE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT140DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI