Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy xăng VX-200G (VOLGA)

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-200G (VOLGA)
Model VX-200G (3600V)
Công suất 6.5 HP
Dung tích xilanh 196 cc
Trọng lượng 17 kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT125DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G