Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-160G

Động cơ nổ chạy xăng VX-160G (VOLGA)

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-160G (VOLGA)
Model VX-160G (3600V)
Công suất 5.5 HP
Dung tích xilanh 163 cc
Trọng lượng 15 kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT140DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT125DI