Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-100

Động cơ nổ chạy xăng VX-100 (Volga)

 

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-100 (VOLGA)
Model VX-100
Công suất 2.5HP
Dung tích xilanh 98cc
Trọng lượng 12.5kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI-ES

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-690GE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT125DI

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200L

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M