Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-100

Động cơ nổ chạy xăng VX-100 (Volga)

 

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng VX-100 (VOLGA)
Model VX-100
Công suất 2.5HP
Dung tích xilanh 98cc
Trọng lượng 12.5kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT125DI

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT155DI

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT125DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT140DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G