Dây xịt 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

 

540,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng - Trong suốt có viền quấn

Sản phẩm tương tự

890,000

Dây đại bàng

1,000,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

3,700,000

N-80A

3,450,000

PC-1800

3,500,000

N-60A (Ty sứ)

640,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

5,000,000

N-120A

3,700,000

CTE-60B (Thau)

850,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

6,800,000

AG-2900DX