Dây xịt 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

 

700,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng - Trong suốt có viền quấn

Sản phẩm tương tự

3,900,000

N-80A

850,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

3,000,000

CTE-50I (Sắt)

160,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

6,750,000

AG-2900DX

8,000,000

VX-390LE

19,800,000

N-600A

10,250,000

VT-501

15,500,000

AG-7000DXS

3,500,000

CTE-60I (Sắt)