Dây xịt 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

 

540,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng - Trong suốt có viền quấn

Sản phẩm tương tự

1,000,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

3,450,000

PC-1800

640,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

16,500,000

N-600A

10,500,000

VT-501

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

7,200,000

AG-3900DX

2,600,000

CTE-50I (Sắt)

8,450,000

PC-2200

3,300,000

N-50A (Ty sứ)