Dây xịt 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

 

540,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng - Trong suốt có viền quấn

Sản phẩm tương tự

9,400,000

VT-501

4,760,000

N-120A

7,280,000

VX-390LE

2,990,000

CTE-50B (Thau)

18,600,000

N-600A

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

8,450,000

PC-2200

120,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

1,600,000

PC-1500

3,350,000

N-80A