Dây xịt 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

 

825,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng - Trong suốt có viền quấn

Sản phẩm tương tự

1,800,000

Đầu phun áp lực MARUKA M-28M

8,560,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-390LE

10,250,000

Máy xới đất VT-501 (VOLGA)

4,200,000

Máy rửa xe trực tiếp Ty sứ PEACOCK PC-1800

7,100,000

Máy phát điện chạy xăng VOLGA AG-3900DX

4,100,000

Đầu phun áp lực NILE N-50A (Ty sứ)

3,600,000

Động cơ nổ chạy xăng VOLGA VX-240G

3,360,000

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)

4,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-60A (Ty sứ)

9,050,000

Máy xới đất VT-500 (VOLGA)