Dây xịt 6.5 x 50m CSV

Tên hàng Dây xịt áp lực
Nhãn hiệu Cá Sấu
Màu sắc Vàng
Kích thước 6.5mm x 50m
Áp lực 680KGf/cm2

Sản phẩm tương tự

Dây xịt Hàn Quốc 8.5 x 50m Đại Bàng

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

Dây xịt 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

Dây xịt 6.5 x 50m CGV-TS có viền quấn

Dây xịt Hàn Quốc 8.5 x 50m Goldman

Dây xịt 8.5 x 50m CSV