Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

Dây xịt áp lực Con Công (Made in Korea)

Kích thước: 8.5 x 50m

 

 

 

 

 

850,000

Tên hàng Dây xịt áp lực Con Công
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng , xanh đen

Sản phẩm tương tự

8,450,000

PC-2200

7,280,000

VX-390LE

12,000,000

VT-502

540,000

Dây xịt 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

14,300,000

AG-7000DXS

14,300,000

GB-7900DXS

640,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

2,440,000

N-40A (Ty sứ)

6,250,000

GB-3200DX

2,480,000

CTE-50I (Sắt)