Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

 

 

640,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng

Sản phẩm tương tự

12,000,000

VT-502

2,440,000

N-40A (Ty sứ)

6,400,000

AG-2900DX

9,400,000

VT-501

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

2,480,000

CTE-50I (Sắt)

8,030,000

N-150A

2,740,000

VX-240G

4,760,000

N-120A

6,700,000

AG-3900DX