Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

 

 

640,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng

Sản phẩm tương tự

12,000,000

VT-502

8,400,000

VT-500

8,450,000

PC-2200

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

2,600,000

CTE-50I (Sắt)

13,500,000

GB-7900DXS

3,300,000

N-50A (Ty sứ)

5,000,000

N-120A

6,500,000

GB-3200DX

850,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công