Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

 

 

640,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng

Sản phẩm tương tự

900,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

8,400,000

VT-500

2,990,000

CTE-50B (Thau)

3,300,000

N-60A (Ty sứ)

850,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

8,030,000

N-150A

890,000

Dây đại bàng

540,000

Dây xịt 8.5 x 50m CTRV-TS có viền quấn

3,500,000

CTE-60B (Thau)