Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

 

 

850,000

Tên hàng Dây xịt áp lực 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn
Đường kính trong 8.5mm
Chiều dài 50m
Màu sắc Vàng

Sản phẩm tương tự

5,350,000

N-120A

3,650,000

PC-1800

4,000,000

CTE-60B (Thau)

9,360,000

PC-2200

1,100,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

15,500,000

AG-7000DXS

3,850,000

N-60A (Ty sứ)

3,600,000

N-50A (Ty sứ)

8,000,000

VX-390LE

1,900,000

PC-1500