Đầu phát điện CATER ST 5.6

Tên hàng Đầu phát điện
Nhãn hiệu Cater
Model ST 5.6
Công suất 5.5KVA
Vòng tua 3000rpm

Sản phẩm tương tự

Đầu phát hàn Cater AH-350

Đầu phát hàn Cater AH-300

Đầu phát hàn Cater AH-250

Đầu phát điện CATER ST 3.0

Đầu phát điện CATER CA-22.5K-3P (có cốt)