CRX-21V (CATER)

Tên hàng Máy rửa xe chạy pin
Nhãn hiệu CATER
Model CRX-21V
Điện áp 21v, 15mAH

Sản phẩm tương tự

Đầu phun áp lực NILE N-600A

Máy rửa xe cao cấp ty sứ CATER C-2200

Đầu phun áp lực NILE N-120A

Đầu phun áp lực NILE N-150A

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50B (thau)

Máy rửa xe cao cấp ty sứ CATER C-3500

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60I (sắt)

Đầu phun áp lực CATER CTE-80I

Máy rửa xe trực tiếp ty sứ CATER CT-1800

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)