CRX-21V (CATER)

Tên hàng Máy rửa xe chạy pin
Nhãn hiệu CATER
Model CRX-21V
Điện áp 21v, 15mAH

Sản phẩm tương tự

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50I (Sắt)

Đầu phun áp lực NILE N-80A

Đầu phun áp lực NILE N-600A

Đầu phun áp lực NILE N-60A (Ty sứ)

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)

Máy rửa xe cao cấp ty sứ CATER C-2200

Đầu phun áp lực CATER CTE-80I

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60B (thau)

Đầu phun áp lực NILE N-120A

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60I (sắt)