Máy cắt cỏ 2 thì CATER CG-260

Máy cắt cỏ 2 thì CG-260 (CATER)

 

Tên hàng Máy cắt cỏ 2 thì CG-260 (CATER)
Model CG-260
Động cơ 2 thì 34ly
Trọng lượng 7.3kg

Sản phẩm tương tự

Máy cắt cỏ ba lô Honda BG-35H GX35 (TROPIC)

Máy cắt cỏ Kawasaki TJ45E cần Japanexx (JMK)

Máy cắt cỏ 2 thì CATER CG-330

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-45 TJ35E (VOLGA)

Máy cắt cỏ Honda VB-35 GX35 (VOLGA)

Máy cắt cỏ Kawasaki TJ35E cần Japanexx (JMK)

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G-430

Máy cắt cỏ Honda TB-35 GX35 (TROPIC)

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-45 TJ45E (VOLGA)

Máy cắt cỏ Honda Thái JMK425 (JAPANEXX)