Máy cắt cỏ 2 thì CATER CG-260

Máy cắt cỏ 2 thì CG-260 (CATER)

 

Tên hàng Máy cắt cỏ 2 thì CG-260 (CATER)
Model CG-260
Động cơ 2 thì 34ly
Trọng lượng 7.3kg

Sản phẩm tương tự

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-45 TJ35E (VOLGA)

Máy cắt cỏ Kawasaki VB-27 TJ27E (VOLGA)

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G4K

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G-330

Máy cắt cỏ 2 thì GOBI G-260

Máy cắt cỏ Kawasaki TJ45E cần Japanexx (JMK)

Máy cắt cỏ Honda VB-35 GX35 (VOLGA)

Máy cắt cỏ Honda Thái JMK425 (JAPANEXX)

Máy cắt cỏ Honda AB-25 GX25 (AMITA)

Máy cắt cỏ 2 thì Makia MV-11 (Rabbit)