CA-10K – 1P

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

14,000,000

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

1,600,000

PC-1500

3,700,000

N-80A

10,500,000

VT-501

5,000,000

N-120A

1,800,000

M-28M

1,000,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

4,450,000

ST 3.0

16,500,000

N-600A

2,700,000

VX-160G

3,700,000

CTE-60B (Thau)