CA-10K – 1P

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

14,000,000

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

6,700,000

AG-3900DX

6,400,000

AG-2900DX

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

3,300,000

N-60A (Ty sứ)

3,060,000

N-50A (Ty sứ)

850,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

18,600,000

N-600A

3,500,000

VX-200L

120,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

1,600,000

PC-1500