CA-10K – 1P

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

14,000,000

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

1,650,000

M-28M

3,350,000

N-80A

3,000,000

CTE-60I (Gang)

6,400,000

AG-2900DX

2,990,000

CTE-50B (Thau)

2,400,000

VX-160G

640,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

18,600,000

N-600A

3,450,000

PC-1800

14,300,000

GB-7900DXS