CA-10K – 1P

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

14,000,000

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

640,000

Dây xịt 8.5 x 50m CSV-TS có viền quấn

3,300,000

N-60A (Ty sứ)

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

18,600,000

N-600A

4,760,000

N-120A

14,300,000

AG-7000DXS

12,000,000

VT-502

9,400,000

VT-501

2,400,000

VX-160G

8,030,000

N-150A