CA-10K – 1P

DYNAMO PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

14,000,000

Tên hàng Đầu phát điện CATER 1pha và 3 pha
Công suất 10K-50K (1Pha)/ 15-100K (3Pha)

Sản phẩm tương tự

3,300,000

N-60A (Ty sứ)

4,760,000

N-120A

8,030,000

N-150A

9,400,000

VT-501

14,300,000

AG-7000DXS

2,990,000

CTE-50B (Thau)

3,000,000

CTE-60I (Sắt)

6,700,000

AG-3900DX

8,400,000

VT-500

3,500,000

VX-200L