Máy rửa xe cao cấp ty sứ CATER C-2200

Máy rửa xe trực tiếp PC-2200 (CATER)

 

Tên hàng Máy rửa xe trực tiếp C-2200
Nhãn hiệu Cater
Model C-2200
Công suất 2.2 KW

Sản phẩm tương tự

Đầu phun áp lực NILE N-60A (Ty sứ)

Máy rửa xe trực tiếp ty sứ CATER CT-1800

Đầu phun áp lực NILE N-50A (Ty sứ)

Máy rửa xe cao cấp ty sứ CATER C-3500

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60I (sắt)

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)

Đầu phun áp lực CATER CTE-80I

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-50I (Sắt)

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60B (thau)

Đầu phun áp lực NILE N-150A