BÌNH XỊT ĐIỆN GOBI G-20L (Bơm đơn)

Bình xịt điện G-20L (GOBI), 20Lít.

1,040,000

TÊN HÀNG Bình xịt điện G-20L (GOBI)
Acquy 8AH
Lưu lượng bơm 4.5Lít/phút
Dung tích thùng 20Lít
Màu Xanh mạ

Sản phẩm tương tự

1,500,000

Máy phun thuốc điện YALYa YL-20L (bơm đơn)

170,000

Nhớt máy 2 thì Apsara

1,800,000

Đầu phun áp lực MARUKA M-28M

4,050,000

Đầu phun áp lực ty sứ CATER CTE-60I (sắt)

1,050,000

Dây xịt 8.5 x 50m Con Công

1,240,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

4,470,000

Đầu phun áp lực NILE N-80A

3,360,000

Đầu phun áp lực NILE N-40A (Ty sứ)

9,050,000

Máy xới đất VT-500 (VOLGA)

4,400,000

Đầu phun áp lực NILE N-60A (Ty sứ)