BÌNH XỊT ĐIỆN G-20L (GOBI)

Bình xịt điện G-20L (GOBI), 20Lít.

1,300,000

TÊN HÀNG Bình xịt điện G-20L (GOBI)
Acquy 8AH
Lưu lượng bơm 4.5Lít/phút
Dung tích thùng 20Lít
Màu Xanh mạ

Sản phẩm tương tự

1,300,000

CT-20L (CATER)

4,000,000

CTE-60B (Thau)

1,300,000

PC-20L (PEACOCK)

1,800,000

M-28M

3,600,000

N-50A (Ty sứ)

3,000,000

CTE-50I (Sắt)

1,300,000

YL-20L (YALYa)

15,100,000

GB-7900DXS

1,100,000

Dây xịt 8.5 x 50m Đại Bàng

9,050,000

VT-500