Bình xăng con GX25

Sản phẩm tương tự

Phe cài Piston GX35

Sơ-mi + piston + bạc RT125DI Plus Kubota

Cuaroa cam GX35

Mặt giựt GX25

Sơ-mi + piston + bạc RT140DI Plus Kubota

Lò xo mặt giựt GX25/GX35

Lò xo supap GX25

Phốt cốt GX25/GX35

Bạc GX25

Sơ-mi + piston + bạc RT155DI Plus Kubota