Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390G

Động cơ nổ chạy xăng AE-390G (ARCHER)

Công suất: 13.0HP

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng AE-390G (ARCHER)
Model AE-390G (3600V)
Công suất 13HP
Dung tích xilanh 390cc
Trọng lượng 33kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT125DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI-ES

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT125DI

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT140DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G