Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy xăng AE-200G (ARCHER)

Công suất: 6.5HP

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng AE-200G (ARCHER)
Model AE-200G (3600V)
Công suất 6.5HP
Dung tích xilanh 196cc
Trọng lượng 17kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-440L

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp Volga VX-200LX

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-240G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota RT90-M

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G