Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-160G

Động cơ nổ chạy xăng AE-160G (ARCHER)

Công suất: 5.5HP

 

Tên hàng Động cơ nổ chạy xăng AE-160G (ARCHER)
Model AE-160G (3600V)
Công suất 5.5HP
Dung tích xilanh 163cc
Trọng lượng 15kg

Sản phẩm tương tự

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT155DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390GE

Động cơ nổ chạy dầu dùng trong nông nghiệp CAMEO RT125DI

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-460LE

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-200G

Động cơ nổ chạy xăng dùng trong nông nghiệp VOLGA VX-390LE

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-200G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT140DI

Động cơ nổ chạy xăng ARCHER AE-390G

Động cơ nổ chạy dầu Kubota ZT155DI