Máy cắt cỏ Honda AB-25 GX25 (AMITA)

AB-25 GX25

Products Gasoline brush cutter Honda AB-25 GX25 (AMITA)
Model AB-25 GX25
Engine model Honda GX25T SD
Max. output 1.1HP
Displacement 25cc
Dry weight 7.78kg
Guarantee 12 month

Sản phẩm tương tự

Máy phun thuốc Honda M-979 GX35 (MEGIC)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda HKD-26L GX35 TT

Máy phun hạt Honda AH-26L GX50 LH

Máy cắt cỏ Honda Thái JMK425 (JAPANEXX)

Máy phát điện Honda AM-7600EXS (AMITA)

Máy bơm nước Honda WP-15GX (AMITA)

Máy phun hạt chạy xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX35 LH (VOLGA)

Máy phát điện Honda AM-3600EX (AMITA)

Máy phun hạt chay xăng dùng trong nông nghiệp Honda VH-26L GX50 TT (VOLGA)

Máy phun thuốc Honda F-868 GX25 (AMITA)