Máy cắt cỏ Honda AB-25 GX25 (AMITA)

5,000,000

AB-25 GX25

Products Gasoline brush cutter Honda AB-25 GX25 (AMITA)
Model AB-25 GX25
Engine model Honda GX25T SD
Max. output 1.1HP
Displacement 25cc
Dry weight 7.78kg
Guarantee 12 month

Sản phẩm tương tự

5,800,000

Máy phun hạt Honda TL-26L GX35 (TT) (TELE)

10,250,000

Máy phát điện AM-3600EX (AMITA)

6,700,000

Máy cắt cỏ Honda Thái JMK435 (JAPANEXX)

6,100,000

Máy phun hạt Honda VH-26L GX35 TT (CAO CẤP)

6,400,000

Máy cắt cỏ Honda Thái JMK425 (JAPANEXX)

5,500,000

Máy phun thuốc Honda M-979 GX25 (MEGIC)

9,050,000

Máy phát điện AM-3200EX (AMITA)

6,500,000

Máy phun hạt Honda VH-26L GX35 LH (CAO CẤP)

5,000,000

Máy cắt cỏ Honda VB-25 GX25 (VOLGA)

5,650,000

Máy phun thuốc Honda M-979 GX35 (MEGIC)